Power BI Blogs

Welkom op onze blog, het kruispunt van Power BI en data-analyse specifiek gericht op financial en business controllers. Onze artikelen, handleidingen en tips zijn ontworpen om je te helpen datagedreven beslissingen te nemen met meer vertrouwen en efficiëntie. Of je nu basisprincipes wilt leren of je huidige vaardigheden wilt versterken, wij bieden de inzichten die je nodig hebt.
Image

Business Intelligence: Wat is het en waarom is het zo belangrijk?

Beslissingen over de koers van je organisatie neem je het liefst op basis van zoveel mogelijk informatie. Die kun je eenmalig ophalen als je een belangrijke beslissing gaat nemen. Je voert dan een data analyse uit en plot op basis daarvan je koers. Maar er is een manier om continu de juiste en relevante informatie tot je beschikking te hebben: Business Intelligence.

Beslissingen over de koers van je organisatie neem je het liefst op basis van zoveel mogelijk informatie. Die kun je eenmalig ophalen als je een belangrijke beslissing gaat nemen. Je voert dan een data analyse uit en plot op basis daarvan je koers. Maar er is een manier om continu de juiste en relevante informatie tot je beschikking te hebben: Business Intelligence.

Wat is Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) is het proces waarbij bedrijfsinformatie wordt verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd om organisaties te ondersteunen bij het nemen van betere beslissingen. Deze benadering richt zich op het omzetten van ruwe gegevens in zinvolle inzichten. Met behulp van diverse tools en technieken kunnen bedrijven relevante gegevens verzamelen, analyseren en deze presenteren in begrijpelijke rapporten, grafieken en dashboards. Ook kan BI verbanden leggen, trends zien en ontwikkelingen volgen. Het uiteindelijke doel van Business Intelligence is het verbeteren van de besluitvorming, het versterken van de concurrentiepositie en het bevorderen van operationele efficiëntie, waardoor organisaties beter kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden.

Van gegevens naar informatie

Elke organisatie staat voor de uitdaging om praktische en strategische beslissingen te nemen, variërend van financiële tot commerciële en logistieke kwesties in hun bedrijfsvoering. Om deze beslissingen te nemen, is actuele en betrouwbare informatie van essentieel belang. Deze informatie wordt afgeleid uit gegevens (data), die op zichzelf niet altijd betekenisvol zijn. Pas wanneer gegevens met elkaar in verband worden gebracht en op de juiste manier worden geïnterpreteerd, kan er waardevolle informatie worden verkregen. Het proces wordt bemoeilijkt doordat niet altijd duidelijk is welke gegevens beschikbaar zijn binnen de organisatie en doordat veel gegevens verspreid zijn over verschillende softwareoplossingen, waardoor ze lastiger te vinden zijn. Business Intelligence biedt hier de oplossing. BI-oplossingen verzamelen gegevens uit diverse systemen, voorzien in tools om deze gegevens te verwerken, interpreteren en presenteren, waardoor 'verstopte' gegevens worden omgezet in waardevolle informatie voor het nemen van betere beslissingen.

Belang van Business Intelligence

Business Intelligence biedt aanzienlijke voordelen voor organisaties. BI oplossingen zijn essentieel om beschikbare gegevens om te zetten in bruikbare informatie waarmee je niet alleen operationele maar ook strategische beslissingen kunt nemen. Door toegang te hebben tot gecombineerde en georganiseerde gegevens, kunnen bedrijven operationele processen verbeteren, inefficiënties verminderen en de algemene efficiëntie verhogen. Het kan bijdragen aan een verbeterde klantenservice door het analyseren van klantgegevens, biedt het risicobeheer door het identificeren van potentiële risico's en ondersteunt het kostenbesparing door inzicht te bieden in kostenstructuren. In essentie transformeert Business Intelligence gegevens in waardevolle acties, waardoor organisaties effectiever en efficiënter kunnen opereren. Het geven van tekstuele informatie is ook van belang.

Wat kun je er precies mee?

BI omvat een reeks krachtige processen die organisaties helpen om waardevolle inzichten uit hun gegevens te halen. Hieronder volgen een paar voorbeelden:

  • Datamining: Het leggen van verbanden tussen gebeurtenissen, gedragingen of andere meetgegevens met behulp van databases, statistieken en Machine Learning.
  • Rapportage: Het creëren en delen van data-analyses via specifieke tools, waardoor belanghebbenden conclusies kunnen trekken en beslissingen kunnen nemen.
  • Prestaties en benchmarking: Het ontwikkelen van maatstaven om huidige prestatiedata te vergelijken met historische gegevens, vaak met behulp van op maat gemaakte dashboards.
  • Beschrijvende analyse: Gebruik van data-analyses om te begrijpen wat er in het verleden is gebeurd.
  • Q&A: Het stellen van vragen aan de data, waarbij BI antwoorden uit de datasets haalt.
  • Statistische analyse: Het analyseren van resultaten met statistische methoden om trends te begrijpen en verklaren.
  • Datavisualisatie: Het omzetten van gegevens naar visuele presentaties, zoals diagrammen en grafieken, om data gemakkelijker te analyseren.
  • Visuele analyse: Door middel van visuele storytelling geleidelijk inzichten creëren en in de analytische flow blijven.
  • Datavoorbereiding: Het samenvoegen van meerdere gegevensbronnen, identificeren van dimensies en maten, en voorbereiden op data-analyse. Deze processen maken BI een krachtig hulpmiddel voor het optimaliseren van bedrijfsprestaties.

De toekomstige rol van BI Business Intelligence evolueert voortdurend, aangepast aan de veranderingen en behoeften van organisaties. Steeds meer omarmen een datagerichte aanpak en nemen initiatieven om data te delen en samen te werken. BI maakt het mogelijk om verkoopcijfers bijna realtime te volgen, geeft gebruikers inzicht in klantgedrag, en maakt voorspellingen over winst en meer. Bovendien groeien de ontwikkelingen binnen Artificial Intelligence (A.I.) en Machine Learning constant. BI speelt hier een cruciale rol: het integreert inzichten in BI-tools voor analyse, waardoor besluitvorming wordt ondersteund. De verwachting is dat BI de komende jaren actief zal blijven evolueren. Elk jaar worden niet alleen nieuwe platforms en tools geïntroduceerd, maar ook zetten steeds meer organisaties BI in om te profiteren van de waardevolle mogelijkheden die het biedt. Veel organisaties weten al langere tijd dat data zinvolle informatie kan bevatten. Inmiddels wordt hier steeds meer actie op ondernomen.

Conclusie

Business Intelligence is een onmisbaar instrument voor organisaties, dat hen in staat stelt om beslissingen te nemen gebaseerd op waardevolle informatie. Het gaat verder dan een eenmalige dataverzameling; het biedt een continu stroom van juiste en relevante gegevens voor zowel operationele als strategische besluitvorming. BI optimaliseert bedrijfsprocessen, verbetert klantgerichtheid en verhoogt winstgevendheid. De evolutie van BI, gecombineerd met opkomende technologieën zoals A.I. en Machine Learning, belooft een nog krachtigere rol in de toekomst.